Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

miskoala
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
1919 8548 500
Reposted fromsunlight sunlight viabetterthanlies betterthanlies
miskoala
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko
miskoala
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość

July 03 2018

miskoala
miskoala
— Colleen Hoover, Confess
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
miskoala
1919 8548 500
Reposted fromsunlight sunlight vianieobecnosc nieobecnosc
miskoala
Zbyt wiele razy ludzie w moim życiu składali mi obietnice bez pokrycia.
— Layla Wheldon
miskoala
Inaczej się śpi kiedy mamy komu powiedzieć dzień dobry i dobranoc.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
miskoala
2796 d40b 500
Reposted fromRamme Ramme vianieobecnosc nieobecnosc
miskoala
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianieobecnosc nieobecnosc
miskoala
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
miskoala
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia vianieobecnosc nieobecnosc
miskoala
miskoala
5260 b2a4 500
miskoala
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse vianieobecnosc nieobecnosc
miskoala
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 vianieobecnosc nieobecnosc
miskoala
7659 41c5 500
miskoala
8245 9a4d 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl